In een bomvolle stadsschouwburg van Utrecht werden op 26 april j.l. meer dan 30 mensen geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Eén van hen was Frans Palyama, voorman van Stichting TitanE.

In zijn speech roemde burgemeester Van Zanen de tomeloze inzet van Palyama op het gebied van ontwikkelingsprojecten op de Molukse eilanden vanaf 1969. En die projecten bevinden zich op het terrein van ‘basic needs’, duurzame en economische ontwikkeling.

De burgervader memoreerde de woorden van de opa van Palyama : “jangan lupa katong” (vergeet ons niet), die Frans omzette in zijn activiteiten binnen Stichting TitanE om de allerarmsten in de Molukse archipel van dienst te zijn.

 

Bron: TitanE

Reacties