GENÈVE – Speciale rapporteurs – aangesteld door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties – hebben gewezen op het conflict en geweld in de Papoea-regio door Indonesië. Dit omvat zelfs buitengerechtelijke executies van kinderen. Dat meldde het UN News een week geleden. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties is het VN-orgaan dat zich richt op de naleving van de verdragen voor de mensenrechten. Journalisten, mensenrechtenactivisten of internationale waarnemers worden niet toegelaten tot West-Papoea dat ongeveer een uurtje is verwijderd vanaf de Molukse hoofdstad Ambon met de vliegtuig.

De UN News meldt: “Tussen april en november 2021 hebben we beschuldigingen ontvangen die wijzen op verschillende gevallen van buitengerechtelijke executies, waaronder op jonge kinderen, verdwijning, marteling, onmenselijke behandeling en gedwongen verplaatsing van ten minste 5.000 inheemse Papoea’s door veiligheidstroepen.”

Ongeveer 100.000 Papoea’s zijn de afgelopen jaren ontheemd. Burgers die de bossen in zijn gevlucht om het conflict uit de weg te gaan. Sinds de jaren ’60 wordt er al een onafhankelijkheidsstrijd gevoerd. “We zijn bijzonder verontrust door berichten dat humanitaire hulp aan ontheemden door de autoriteiten worden belemmerd.” De VN-experts vervolgen: “Bij verschillende incidenten zijn ook hulpverleners van de kerk door veiligheidstroepen tegen gehouden om gebieden te bezoeken waar ontheemden onderdak zoeken.”

De deskundigen hebben gegevens geanalyseerd, onderzoek gedaan en houden in de gaten wat er in de Papoea-regio afspeelt. De Tokyo Modern Times schrijft dat de belangrijke handelspartners van Indonesië zich weinig bekommeren om de mensenrechten en dat er maar beperkte internationale aandacht voor is. Als het echter om West Papua gaat is er niet alleen stilte, maar juist meer handel met Indonesië, zo benadrukt het Japanse blad. Ngo’s en journalisten zeggen dat er naar schatting 500.000 Papoea’s zijn omgekomen sinds de Indonesische bezetting.

Verbazingwekkend genoeg hebben Amerika en Frankrijk recent nog grote militaire contracten met Indonesië aangekondigd terwijl West-Papua strijdt voor onafhankelijkheid benadrukt de Tokyo Modern Times. Amerika verklaard: “Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten een mogelijke buitenlandse militaire verkoop aan de Indonesische regering van F-15ID-vliegtuigen en aanverwante apparatuur goed te keuren voor een geschatte kostprijs van $ 13,9 miljard.”

Bronnen: Verenigde Naties Dinsights Tokyo Modern Times
Foto Times Magazine

Reacties