Onder de titel ‘Wij zijn de Molukkers!’ presenteert de Stichting Zelfbeschikking Molukkers en Papoea’s (ZMP) een op DVD vastgelegde film over verleden, heden en toekomst van de vrijheidsstrijd van de Molukkers.

Geschreven door Redactie MHM

Update: deze activiteit wordt afgelast vanwege maatregelen om het coronavirus te bestrijden

Aanleiding

Aanleiding om deze DVD te maken was het door Dinah Marijanan geschreven dagboek NJONJA, waarin de echtgenote van de op 12 april 1966 geëxecuteerde president van de Republik Maluku Selatan (RMS), Mr. Dr. Chris Soumokil, vertelt over de  Molukse vrijheidsstrijd die zij vijftien jaar samen met haar man voerde.

Documentaire

Reden voor het maken van de in Nederland opgenomen documentaire is dat ook jonge generaties Molukkers op de Molukken zelf en in Nederland er blijk van geven het streven naar onafhankelijkheid actief te willen ondersteunen.

Naast mevrouw Soumokil komt in de film John Wattilete, president van de RMS, aan het woord. Hij ontvouwt de toekomstvisie van zijn regering in ballingschap. Ook vertellen jonge Molukkers over de huidige situatie op de Molukken.

Bekijk nu bovenstaande trailer.
Voor meer informatie ga naar de website van het Moluks Historisch Museum.

Reacties