Op initiatief van schrijver Tete Siahaya is in 2017 een Molukse groep van ongeveer 25 Molukkers uit diverse geledingen geformeerd die als werkgroep Breekijzer de positie van de Molukse gemeenschap in het beleid van de Rijksoverheid wilt herstellen, onder het motto ‘Zet Molukkers weer op de kaart’.

In de jaren ’80 heeft de regering Lubbers , na het sluiten van het Lubbers-Metiary-accoord, in ruil voor het 1000-banenplan, de Rietkerkpenning en -uitkering, de kerkmiljoenen, het Moluks Museum de Molukkers als aandachts- groep afgestoten en worden we niet meer genoemd in het beleid van de rijksoverheid. We horen sindsdien bij de grote groep migranten en vallen onder het beleid van de gemeenten of provincies.

Landelijke cijfers over Molukkers en andere statistieken/gegevens zijn niet meer beschikbaar zodat we niet weten of er bv een onderwijsprobleem is onder Molukkers. Molukse wijken zijn overgedragen aan lokale woningbouwverenigingen. De eerste generatie had het toen niet door dat ze heimelijk van de overheidsagenda werd afgevoerd. Juist uit respect voor die generatie, hun verdiensten en hun niet ingewilligde wensen zou de positie van de Molukkers hersteld moeten worden.

Het gaat niet in eerste instantie om zaken als subsidie, RMS-politiek en dergelijke, maar om herstel van de positie van Molukkers. Breekijzer is niet verbonden aan een Molukse politieke of religieuze stroming, maar is gedifferentieerd samen gesteld.

De komende maanden houdt Breekijzer een handtekeningen actie in de verschillende Molukse concentraties. De handtekeningen worden straks aan de regering uitgereikt.

De kerngroep bestaat uit Jonias Tomasowa, Alex Roemeon, Tom de Queljoe, Ernst Kaya, Wijnand Serhalay, Joop Malawau, Piet Nanlohy, Ache Roemloes en Servaas Maturbongs.

Contactpersoon is Piet Nanlohy uit Maarssen (ite@casema.nl) 0611785003.

Momenteel zoekt Breekwijzer naar vrijwilligers die regionaal en lokaal mee kunnen werken aan de handtekeningen actie. Je kan je aanmelden bij Piet Nanllohy.

 

Bron: Servaas Maturbungs

Reacties