Een kleine groep studenten en inheemse bewoners van Taniwel Timur in West Seram hadden begin deze week een weg geblokkeerd om te protesteren tegen de houtkap- en plantagebedrijven die een bedreiging vormen voor hun regenwoud. In een korte reportage hierboven van iNews Maluku vertellen zij hun beweegreden. 

Inheemse stammen van de Molukken voeren samen met studenten vreedzame acties. Ze eisen dat er een eind komt aan de houtkap en het aanleggen van plantages op hun grondgebied zonder hun toestemming, en ze eisen dat de regent houtkapactiviteiten verbiedt.

Politiechef Bachri Hehanussa toont begrip toe naar de oorspronkelijke bevolking en studenten in Oost-Taniwel. Zolang het vredige protesten zijn dan hoeft de politie ook niet in te ingrijpen,” zei Hehanussa. De politie heeft kunnen bemiddelen en de weg is inmiddels weer geopend.

 

Bronnen: iNews TV, Kabar Today

Reacties