Op 20 januari a.s. organiseert het ministerie van Buitenlandse Zaken RMS in samenwerking met PAK/FKMCPR en Stichting Mena Muria een voorlichtingsdag in Nieuwegein over het buitenlandse beleid voor de komende jaren 2018-2022.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil de Molukse gemeenschap in Nederland meer betrekken bij thema’s als mensenrechtenschendingen op de Molukken, internationale lobby en het zelfbeschikkingsrecht.

De voorlichtingsdag is bedoeld voor alle leeftijden van verschillende Molukse eilanden en geloofsovertuigingen, maar in het bijzonder in de leeftijd tussen 21 jaar en 45 jaar oud. Tevens zijn sympathisanten met een niet-Molukse achtergrond ook van harte welkom.

Belangstellenden worden verzocht uiterlijk 17 januari a.s. via emailadres: wc.siahaya@ziggo.nl op te geven en gericht aan secretariaat ministerie van Buitenlandse Zaken RMS.

Voorlichtingsdag buitenlandse beleid RMS (2018-2022)

Locatie: Kantoorcomplex – Liberta Inc. / Tifa Headquarters
De Liesbosch 12 C
3439 LC Nieuwegein

Aanvang: 13.30 uur
Tijd: 14.00 – 17.00 uur

Reacties