Dhr. Umar Santi, minister van Buitenlandse Zaken van de Regering in ballingschap is in Vanuatu. Als hoofd van de Molukse delegatie in ontmoeting met secretaris generaal Melanesian Spreadhead Group, dhr. Peter Forau uit de Solomon eilanden en voorzitter van Vanuatu West Papua Association, Pastor Allan Nafuki. uit Vanuatu. Namens mensenrechteorganisatie PAK-FKMCPR, zijn ook Nen Si en Francis Janssen in Port Vila.

“Remember us” plea by South Maluku

Minister Umar Santi verklaarde in een interview in de Vanuatu Daily Post voor de 2 miljoen inwoners van de Molukken een stap te hebben gemaakt met zijn bezoek aan de president van Vanuatu.

Santi vertelt erg ingenomen te zijn met deze doorbraak en heeft er vertrouwen in dat dit het eerste bezoek is van vele bezoeken die nog zullen volgen. Hij bedankte de president voor de geboden gelegenheid om het verhaal van de Molukse strijd tot zich te willen nemen en gaf aan dat dit de eerste keer is dat een president van een vrij land rechtstreeks en uit eerste hand kennis neemt van het Molukse verhaal.

Umar Santi richtte zijn boodschap ook aan de Malvatumauri National Council of Chiefs en verzocht deze raad dringend de Molukse broeders en zusters niet in de steek te laten omdat de Molukken hen hard nodig heeft.

Het artikel gaat vervolgens kort in op enkele achtergronden van Nederland in relatie tot Indonesië en de Molukken en de proclamatie van de RMS op 25 april 1950. (Opgemerkt wordt dat het historische relaas van de journalist niet geheel juist en volledig is – OT).

Umar Santi pleit er vervolgens voor dat Indonesië niet gehandhaafd kan blijven als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad. Omdat Indonesië de Molukken onrechtmatig heeft geannexeerd, vanwege de duizenden Molukse doden als gevolg van de militaire strijd en de executie van Soumokil, wiens graf nog steeds niet bekend is gemaakt. Maar ook vanwege de voortdurende schendingen van mensenrechten van Molukkers en Papoea’s.

Santi riep de president en het volk van Vanuatu op om de Molukken en West Papua te ondersteunen in hun strijd. Tot slot overhandigde Umar Santi de legal opinions van Noelle Higgins en Eric de Brabandere die onafhankelijk van elkaar in 2011 de rechtmatigheid en het voortbestaan van de Zuid Molukken als staat bevestigden.

 

Bron: Vanuatu Daily Post

Reacties