Leroy Konjanan heeft sinds eind 2017 een agressieve vorm van Multiple Sclerose (MS). Als het zo doorgaat, zit hij binnen vijf jaar in het laatste stadium van MS. Genezing is niet mogelijk.

In Zwolle en omstreken staat Leroy bekend als DJ Roy El Kei. In een interview met De Stentor verteld hij over zichzelf: “De Molukse roots zitten diepgeworteld bij mij. Ik ben geboren en getogen in Zwolle. Ben vaak op de Molukken geweest. Mijn familie daar, weet wat er speelt.”

Er is in Nederland geen hoop op genezing, wordt de stamcelbehandeling (HSCT) niet aangeboden en ook niet vergoed. Alleen een behandeling (in Mexico) geeft hem een kans om weer een toekomst te hebben.

Momenteel gaat het niet goed met Leroy. Hij gaat hard achteruit. Om deze reden hebben zijn vrienden, familie en betrokkenen een stichting opgericht genaamd ‘Roy Against MS’. Deze stichting heeft als doel de stamcelbehandeling in Mexico en revalidatie voor Leroy te kunnen bekostigen, in totaal is er zeker 75.000 euro nodig.

U kunt steunen met een donatie, zodat Leroy weer een toekomst kan hebben. De actie is gisteren officieel gestart tijdens het jubileum van zijn evenement Deep en loopt door tot 8 juni.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een bedrag over te maken:

Via de website: www.royms.nl of d.m.v. een bankoverschrijving: NL75BUNQ2208162781 t.n.v. Stichting Roy Against MS

Voor meer informatie over Leroy en de behandeling: www.royagainstms.com

Reacties