Molukse wijken, zijn woonwijken die verspreid over Nederland door de Nederlandse overheid begin jaren zestig gebouwd zijn voor Molukse beroepsmilitairen (die in het KNIL hadden gediend) en hun gezinnen. Molukkers zijn de enige bevolkingsgroep in Nederland met eigen wijken. De meeste zijn niet in het midden van een stad gebouwd, maar vaak aan de rand van een stad of afgelegen dorp. 

In de Molukse wijk van Maastricht is een huis beklad door onbekenden. Ook zijn er ramen ingegooid, meldt de Limburger. Op één van de ruiten staat geschreven: Dit is de Molukse wijk, alleen voor Molukkers.

Volgens berichtgevingen heerst er veel ontevredenheid. Want ook al krijgen Molukkers voorrang, moeten ze alsnog voldoen aan de criteria die gelden qua huishoudsamenstelling en inkomen. Ook wordt de huur dusdanig opgeschroefd waardoor Molukse gezinnen die dat niet kunnen opbrengen de wijk uitgaan. En er plaats wordt gemaakt voor niet-Molukkers. In 2004 leidde dit al tot protesten in Sittard en in 2014 in Hoogeveen.

De Molukse wijken zijn geen doorsnee woonwijken, maar werden gevormd met een speciale status. De KNIL-militairen waren immers niet op vrijwillige basis naar Nederland gekomen. De huur was gemiddeld lager dan andere wijken en gold er een voorrangsregeling voor Molukkers die zich er wilden huisvesten.

De Molukse wijken koesteren dan ook hun eigen wijk en geschiedenis die het met zich meebrengt. In Nederland is men niet altijd overal op de hoogte van het bestaan van deze wijken met hun aparte regelingen en de speciale status in Nederland.

Volgens de Molukkers gaat het hierbij niet om discriminatie maar om de naleving van gemaakte afspraken en het behoud van hun identiteit en geschiedenis. De Molukse gemeenschap neemt de slechte behandeling van Molukse ex-KNIL-militairen en de beloftes die nooit zijn nagekomen aan deze eerste generatie het de Nederlandse regering nog altijd kwalijk.

Bron & Foto: 1Limburg

Boek van Azis Tunny om de culturele identiteit van de Molukken te behouden

Groothandel Amboina is sponsor van
VISIT AMBON 2020

Reacties