Het Molukse kerkgebouw Eben-Haëzer in Farmsum (een dorpje in de gemeente Delfzijl, provincie Groningen) is 30 jaar geleden gebouwd. De gemeenschap viert dit op zaterdag 9 maart met een tentoonstelling over de geschiedenis van de kerk. Burgemeester Gerard Beukema zal de bijeenkomst openen. Verder zal er een dienst zijn en een gemeenschapsmaal.

Het kerkgebouw behoort tot Moluks erfgoed. Eben-Haëzer is opgericht door de eerste generatie om het christendom te behouden en verder te ontwikkelen. In de kerk zijn kinderen gedoopt, hebben gemeenteleden belijdenis gedaan en werden huwelijken ingezegend. Het was ook een plek van troost ten tijde van verdriet en rouw.

„Met deze viering willen wij ons ook bezinnen hoe we verder willen bouwen aan onze toekomst als geloofsgemeenschap van Jezus Christus,” vertelt Arnold Sasabone van de werkgroep van de jubileumviering. „Anderzijds wil de tentoonstelling onze rijke geschiedenis tonen als Molukse christenen die deel uit maken van de Nederlandse samenleving.”

Bron: Eemskrant

 

WWW.VISITAMBON2020.COM

ZATERDAG 27 JULI 2019
NELSON MANDELA PARK AMSTERDAM

Reacties