Nieuwe schilderijen en werken op papier in Sea Foundation, Tivolistraat 22 te Tilburg vanaf 2 maart 2018 a.s.

Voor diegenen die de ontwikkelingen in het werk van Lucas Silawanebessy (1949 Balikpapan) gevolgd hebben is het vanzelfsprekend dat hij zelf zijn werk schaart onder de eigentijdse westerse schilderkunst, met zijstappen naar tekenkunst, grafiek en driedimensionaal werk. Toch is dit niet geheel vanzelfsprekend, als je kijkt naar zijn achtergrond, geboren op Borneo in een Molukse familie, op tweejarige leeftijd gedwongen naar Nederland verhuisd, daar verschillende keren van  woonplaats gewisseld tot een langdurig verblijf in woonoord Lunetten/kamp Vught. Volgens de tendensen in de beeldende kunst van nu, 2018, had Silawanebessy zich kunnen ontwikkelen tot een geëngageerd kunstenaar die zijn verhaal en dat van zijn familie, of het verhaal van de plekken waar hij opgroeide, tot documentaire kunstwerken moet omvormen, met archiefmateriaal, en met videofilms.

Op het moment, aan het einde van de jaren ’70 dat Silawanebessy zijn pad in de kunst vond, na zijn academieopleiding in Tilburg, was dergelijke geëngageerde kunst ook en vogue maar voor hem had deze maar een beperkte invloed.

Nu terugkijkend is het duidelijk dat hij de behoefte had om de ‘uitgeklede’ schilder- en beeldhouwkunst van de jaren ’60 en ’70 van zijn studietijd, de minimal en de conceptuele kunst, te voorzien van ‘vlees en bloed’, om de elementaire basisvormen die hij had leren kennen te voorzien van zijn eigen verhaal.

En in dat eigen verhaal spelen de landschappen en de verhalen van zijn land van herkomst een grote rol maar zij zijn ingebed in de persoonlijk ontwikkelde schilders-taal, met een eigen coloriet, waaronder het herkenbare Silawanebessy-blauw, met eigen vormen, en met eigen contrasten.

Die eigen taal is mede ontstaan door reizen naar de USA, naar Japan en naar verschillende andere landen in Zuid-Oost-Azie. De verschillende sterrenbeelden en hemellichamen die daar van belang zijn voor reizigers om hun positie op de aardbol te duiden zijn terug te vinden door aandachtige kijkers. En in de onderwerpskeuze is ook het een en ander terug te vinden van de verhalen van ontdekkingsreizigers als Charles Darwin en Alfred Russell Wallace , de weten-schappers die verschillen en overeenkomsten van de soorten, zowel in de flora, in de fauna als van ‘de mens’ van Azië en Oceanië in kaart hebben gebracht.

Titels en onderwerpen kunnen bij Lucas Silawanebessy ook afgeleid zijn songteksten of van musici die hem inspireren maar zij verwijzen ook altijd naar zijn eigen werkelijkheid, een werkelijkheid die hij bewust niet alleen tot zichzelf beperkt maar die hij in groter verbanden zoekt, en die hij deelt met vrienden en leerlingen. Zijn schilderkunst is intussen onderdeel geworden van de abstracte kunst, de kunst die op dit moment een ‘onderstroom’ lijkt te vormen in de eigentijdse kunst maar die voor de attente kijker, en voor de kunstenaar, een fantasievolle en rijke bron blijft.

Reacties