Vandaag is het de ‘Internationale Vrouwendag’ waarbij de wereld stil staat bij de rechten en solidariteit van vrouwen. Wereldwijd staat 8 maart in het teken van strijdbaarheid en gelijkheid van de vrouw. Thema van dit jaar: heldinnen. 

Over de hele wereld worden activiteiten georganiseerd om emancipatie en participatie van vrouwen te stimuleren. Tifa Magazine vindt dit belangrijk. Want ook de Molukse vrouwen worden beschouwd als de dragers van de cultuur. En spelen van oudsher een belangrijke rol in de gemeenschap.

Op de Internationale Vrouwendag staan wij daarom stil bij de positie van de vrouw in onze maatschappij; katong pung oyang-oyang, oma-oma, mama-mama, tante-tante, usi-usi dan ade-ade. En natuurlijk bij de nagedachtenis van onze eigen Molukse heldin Martha Christina Tiahahu. Hormate! 

Martha Christina was een vrijheidstrijdster die streed tegen het Nederlandse koloniale bewind in de Molukken meer dan 200 jaar geleden.

WWW.VISITAMBON2020.COM

Reacties