Vrijdag wordt er in Nederland stil gestaan bij de dood van voormalig RMS-president Christiaan Soumokil. Op 12 april 1966, een dag na Pasen, werd hij in de vroege ochtend door een vuurpeloton geëxecuteerd. President Soumokil riep op 25 april 1950 de onafhankelijke Republiek van de Zuid-Molukken uit.

Soumokil was als jurist opgeleid in Leiden waar hij promoveerde en was onder meer procureur-generaal en minister van justitie van de Indonesische deelstaat Negara Indonesia Timur. Tot 1963 leidde hij een guerrilla-oorlog op het eiland Seram voor een onafhankelijke Zuid-Molukse staat.

Tot op de dag van vandaag is het onbekend waar Soumokil is begraven. Verzoeken van de weduwe en zoon van de RMS-leider alsmede van de huidige president Wattilete om die begraafplaats bekend te maken, zijn nooit gehonoreerd.

Vandaag vindt er in Elst een officiële ceremonie plaats ter ere van Mr. Dr. Chr. Soumokil. In het bijzijn van diens weduwe Njonja Soumokil en de RMS-Regering in ballingschap.

De organisatie onder de naam Regionaal Werkgroep ‘Hari Pahlawan Timur’ 2019 is een samenwerkingsverband tussen Molukse wijken (Bemmel, Elst, Tiel, Hatert en Gennep), met ondersteuning van BPRMS Limburg en 747 Middelburg. En medewerking van de kerk Geredja Sela Machlekot en Stichting Maluku Elst.

Reacties