Gisteren werd door Papoea’s en sympathisanten zowel in Papua als wereldwijd 1 december gevierd met een vlaghijsing van de Morgenster, de naam van de vlag van West-Papua. 1 December is namelijk een belangrijke dag voor de Papoease bevolking.

1 December 1961 werden voor het eerst drie nationale symbolen van Papua erkend door de Nederlandse regering; de vlag, het volkslied en het wapen van Papua.

Tevens werd de Nieuw Guinea Raad opgericht. Dit bestuursorgaan is door Nederland ingesteld. Nederland had als beleid om de Papoea’s te begeleiden naar zelfbestuur. Er werd een interim-regering gevormd, een rechterlijke macht en een grondwet onder leiding van President Marcus Kaisiepo.

Maar op 25 augustus 1962 ondertekenden Nederland en Indonesië op een hoog internationaal politiek niveau het Verdrag van New York. Zo werd het Nederlandse deel van Nieuw-Guinea toch door Nederland aan Indonesië overhandigd.

Papoea’s en Molukkers

Ook Molukkers zijn betrokken bij deze strijd. Onder president Kaisiepo was de eerste vice-president van het Front Nasional Papua (FNP) de Molukse Andries Mahulette. En werden ze destijds gesteund door veelal Molukkers uit het voormalig Nieuw-Guinea die zich hadden aangesloten bij het FNP. Tevens waren zij RMS-gezind.

Reacties