WEST PAPOEA – 1 December is een belangrijke dag voor de Papoea’s. Op deze datum werden in 1961 voor het eerst de drie nationale symbolen van West Papua erkend door de Nederlandse regering; de vlag, het volkslied en het wapen van Papua.

Tevens werd de Nieuw Guinea Raad opgericht. Dit bestuursorgaan is door Nederland ingesteld. De Nederlandse regering had als beleid om de Papoea’s te begeleiden naar zelfbestuur. Er werd een interim-regering gevormd, een rechterlijke macht en een grondwet onder leiding van Papoea-leider Marcus Wonggor Kaisiepo.

Maar op 25 augustus 1962 ondertekenden Nederland en Indonesië op een hoog internationaal politiek niveau het Verdrag van New York. Zo werd het Nederlandse deel van Nieuw-Guinea toch door Nederland aan Indonesië overhandigd.

Steun

Het is bekend dat West Papua wereldwijd steun krijgt van sympathisanten in o.a. de Pacific, Australië, Nederland en Engeland, maar tegenwoordig hebben zij dat ook in Indonesië zelf. Verder hebben meerdere regeringsleiders hun zorg uitgesproken over de situatie in West Papua.

Papoea’s en Molukkers

Ook Molukkers zijn betrokken bij deze strijd. Onder president Kaisiepo was de eerste vice-president van het Front Nasional Papua (FNP) de Molukse Andries Mahulette. Destijds werden ze veelal gesteund door Molukkers uit het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea die zich hadden aangesloten bij het FNP.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

Benny Wenda is de onafhankelijkheidsleider en internationaal lobbyist voor een vrije West Papua. De Verenigd Koninkrijk heeft hem in 2003 politiek asiel verleend na zijn ontsnapping uit een gevangenis in Indonesië. In 2014 werd hij aangesteld als woordvoerder van de ULMWP.

Deze organisatie verenigt de drie belangrijkste organisaties die strijden voor de vrijheid van de Papoea’s. Hiernaast heeft Wenda ook de Free West Papua Compain opgericht. Een openbare platform waar de ontwikkelingen van de onafhankelijkheidsstrijd op de voet wordt gevolgd.

Reacties